Pravno obvestilo

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja Tobačna 3DVA, d.o.o. Tobačna 3DVA, d.o.o. je izključna imetnica vseh pravic, kot so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vsebine, objavljene na spletnih straneh t-tocka.si so last Tobačna 3DVA, d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene ter ob predhodnem pisnem soglasju Tobačna 3DVA, d.o.o. Tobačna 3DVA, d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

Tobačna 3DVA, d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike, da so podatki informativnega značaja, zato Tobačna 3DVA, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in celovitost podatkov ter za kakršnokoli škodo, neprijetnost ali posledico, ki bi uporabniku morda nastala zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. Tobačna 3DVA, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. Tobačna 3DVA, d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje spletne strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz možnosti dostopa do spletne strani ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani.

Tobačna 3DVA, d.o.o. posebej opozarja, da so informacije na spletnih straneh informativne narave, zato Tobačna 3DVA, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku morda nastale zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. Na tem spletnem mestu so objavljene tudi nekatere vsebine, aplikacije in povezave na spletne strani drugih ponudnikov informacij. Tobačna 3DVA, d.o.o. ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebine informacij, ki so jih pripravili drugi ponudniki informacij ter za delovanje aplikacij, spletnih strani drugih ponudnikov informacij in njihovo vsebino.

Tobačna 3DVA, d.o.o. ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:
Tobačna 3DVA, d.o.o.
Cesta 24. junija 90,
1231 Ljubljana Črnuče
Telefon: +386 1 4777 319
Elektronski naslov: 3dvainfo@si.imptob.com
Splet: www.trafika3dva.si, www.t-tocka.si